Šta je Data security?

Data security pojam pokriva proces zaštite podataka, od neovlašćenog pristupa i fizičkog gubitka kroz ceo životni ciklus podatka. Data security uključuje kripciju, korišćenje tokena za pristup i key management prakse, koje štite podatke preko svih vaših aplikacija i platformi.

Kako da zaštitim poslovne podatke?

U današnje vreme svako poslovanje konstantno generiše podatke, mnogo brže i mnogo više nego ikada pre u ljudskoj istoriji. Papirna dokumenta zamenljuju se elektronskim ekvivalentima, što je omogućilo brži protok informacija. Takođe i efikasno skladištenje i pretraživanje ogromnih baza podataka i sa sobom donelo mnoge prednosti ali i probleme.

Konkretna prednost sa kojom se najčešće srećemo je mogućnost da radite van kancelarije ili ponesete posao kući. Takva prednost nosi sa sobom povećan rizik od gubitka podataka. Ljudi veruju da se to neće njima desiti. Budite oprezni, namerne krađe i slučajne nezgode dešavaju se mnogo češće nego što mislite.

Ugovori, fakture, izveštaji, proizvodna dokumentacija, elektronska pošta, poslovne informacije su srž vašeg biznisa i sigurno ne biste želeli da neko dođe u njihov posed. Može da ugrozi vaše poslovanje saznanjima do kojih je došao. Poslovni podaci mogu biti izgubljeni i usled prirodnih nepogoda ili drugih događaja. Takve nepogode mogu prouzrokovati oštećenje IT sistema ili konkretnih korisničkih uređaja (laptopova, tableta ili telefona).

Pored totalnog otkaza komponenti u nesrećnim slučajevima ili prirodnim nepogodama u IT sistemima, sve češći razlog gubitka podataka su napadi virusa i drugih zlonamernih aktera sa interneta. Oni su nažalost deo internet okruženja.

Da bi uspešno prevazišli ove izazove pripremite se za potencijalne otkaze sistema. Odnosno, detaljno planirajte zaštitu podataka sa stanovišta potrebnog hardvera, poslovnih protokola za čuvanje podataka i  edukacije zaposlenih.

Zaštita vašeg sistema postiže se dvokrako, kroz implementaciju bekap procedura i kroz edukaciju vaših zaposlenih. Ništa, čak ni najbolji softver i hardver neće sprečiti gubitak podataka ako vi ili vaš zaposleni postanete žrtva internet prevare o kojoj niste informisani, niti obučeni kako da je prepoznate i sa njom izađete na kraj.

Koji su nivoi zaštite podataka u poslovanju?

Najosnovniji nivo zaštite je zaštita od kvara na uređaju na kojem se podaci nalaze. Ovo se ostvaruje tako što se pravi fizička kopija podataka na neki drugi uređaj. To može biti fizički medijum (CD, DVD, trake), eksterni hard disk ili server sa specijalizovanim softverom.

Sledeći nivo zaštite je zaštita od neovlašćene manipulacije podacima. Ona se sprovodi kroz enkripciju/šifrovanje podataka i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima kroz kreiranje i implementaciju sigurnosnih protokola. Kao i strogu administrativnu kontrolu user account polisi i korišćenje antivirus softvera.

Najviši nivo zaštite podataka obezbeđuje se pravljenjem i fizičkim izmeštanjem posebne kopije vaših podataka van vašeg neposrednog okruženja na posebnu izmeštenu lokaciju. Ova praksa se u svetu naziva Disaster recovery. Ona podrazumeva skup poslovnih praksi koje definišu sve. Od običnog čuvanja kopije podataka do uspostavljanja pune kopije vašeg informacionog sistema. Ta puna kopija u stanju je da u slučaju potpunog gubitka vaše primarne lokacije baze podataka bez ikakvih zastoja u radu nastavi sa usluživanjem svih vaših korisnika zaposlenih ili spoljnih klijenata.

Svako hardversko/softversko rešenje za čuvanje podataka nosi sopstvene prednosti i probleme. Od cene, kapaciteta, dostupnosti, sigurnosti, indeksiranosti podataka i vremena potrebnog za reprodukciju informacije u potrebnom obliku do ograničenja fizičkog trajanja medijuma na kome se podaci nalaze.

Kako se izboriti sa virusima i koliku realnu pretnju oni predstavljaju?

Osigurajte bezbednu razmenu podataka i zaštitite se od zlonamernih virusa i napada sa interneta, koristeći proverena antivirus sofrverska rešenja. Virusi predstavljaju paletu rizika od čistog uništavanja podataka preko krađe podataka/indentiteta do zlonamernog šifrovanja vaših podataka radi naplate otkupnine ucenom.

DURO IT vam obezbeđuje implementaciju antivirus rešenja svetski poznatih proizvođača Kaspersky i Symantec. Ukoliko imate pitanja u vezi sa bilo kojim aspektom zaštite vaših podataka, slobodno kontaktirajte sa nama. Iskustvo koje posedujemo garantuje vam da ćemo imati odgovor na vaše pitanje.

Šta da radim u slučaju kvara na disku računara koji nije bekapovan?

Čak i u takvim slučajevima nije sve izgubljeno.

DURO IT vam obezbeđujemo profesionalno spašavanje podataka sa hard diskova, desktop, laptop računara, SSD, flash memorija, tableta i  mobilnih telefona. Najčešći slučajevi sa kojima se susrećemo su slučajno brisanje podataka od strane korisnika, prestanak funkcionisanja usled fizičke dotrajalosti elemenata hard diska, oštećenje od strujnog udara i oštećenja nastalog prodorom vode u uređaj. Ukoliko ste se našli  u nekoj od ovih situacija, najvažnija stvar je odmah prestati sa daljim korišćenjem uređaja čim primetite ispoljavanje  problema u normalnom funkcionisanju. Obratite nam se radi daljeg spasavanja podataka.

SAVET DURO IT STRUČNJAKA:

Ukoliko je uređaj oštećen delovanjem slane vode, bitno je odmah ugasiti uređaj, zatim sprečiti koroziju unutrašnjih komponenti, ako je moguće izvaditi bateriju i što pre odneti uređaj u najbliži servis kako bi ga otvorili i očistili unutrašnje komponente od soli pre bilo kakvog daljeg pokušaja spasavanja podataka.

Za ponude i dodatna pitanja kontaktirajte nas ili nas pozovite na: +381 11 22 888 02 | +381 11 22 887 85