Kako je najbolje organizovati telekomunikacije u kompaniji?

Opšti pojam koji pokriva sve vidove telekomunikacije je PBX ili Private Branch Exchange.Označava privatnu  telefonsku mrežu koja se koristi unutar organizacije. Korisnici PBX telefonskog sistema mogu komunicirati interno (unutar kompanije) i eksterno (sa ostatkom sveta), koristeći različite komunikacione kanale. Kao što su Voice over IP, ISDN ili analogna veza.

Koji oblik komunikacije je među zaposlenima generiše najmanje troškova pri redovnom poslovanju?

U modernom poslovnom svetu firme sve više pribegavaju prelasku na fleksibilnu organizaciju interne i eksterne komunikacije putem prelaska sa “Legacy” infrasturukture (analog, ISDN) na Voice over Internet Protocol komunikacije (VoIP ili samo IP telekomunikacije). Razlog tome je što VoIP pruža najveću fleksibilnost i troškovi  upotrebe su najmanji.

Glavni cilj poslovnih telekomunikacija je ostvariti pouzdanu i jeftinu komunikaciju među zaposlenima ma gde se oni nalazili. Na udaljenim lokacijama, van kancelarijie ili tokom službenog puta u zemlji ili inostranstvu.

Prednosti PBX IP sistema su:

 • Jednostavno upravljanje sistemom kroz WEB frontend putem Web Browsera, mogućnost dodavanja i manipulacije lokalima jednostavno i bez potrebe za posebnom obukom
 • Neograničen broj lokala
 • Mogućnost preusmeravanja poziva na mobilne brojeve, odnosno druge fiksne brojeve, kao i vezivanje istih u grupe brojeva sa besplatnim međusobnim saobraćajem
 • Parkiranje poziva / Pozivi na čekanju
 • Snimanje razgovora
 • Govorna pošta (Voice Mail)
 • Konferencijski pozivi
 • Ukoliko se poziva inostrantsvo , mogućnost povezivanja na VoIP provajdere, koji nude povoljnije cene razgovora sa inostranim brojevima ili direktan VoIP poziv ka stranom partner
 • Mogućnost pristupa centrali iz inostranstva i ostvarivanje lokalnih poziva kako bi se izbegao roming
 • Povezivanje više poslovnica preduzeća u jednu jednistvenu lokalnu mrežu
 • Povezivanje sa Instant messaging softverom, mogućnost zadavanja komandi centrali preko IM poruka
 • Follow me primena, gde je moguće sastaviti listu lokala na koje će se dolazni poziv rutirati
 • Globalni adresar koji dele svi zaposleni.

 Korišćenje PBX IP sistema

Još jedna primarna funkcija je kontrola troška radnih sati zaposlenih pri komunikaciji sa krajnjim korisnicima (primena u Call Centru). Gde je cilj da putem automatizovanih sistema usmerite korisnika direktno na njemu potrebnu informaciju (trenutno zaduženje, status pošiljke, i druge korisne informacije kojima može da pristupi bez direktnog kontakta sa zaposlenima u call centru). Tako ćete obezbediti veću efikasnost zaposlenih koji će onda biti slobodni da prime više poziva od korisnika koji svoj problem ne mogu da reše kroz automatizovani sistem.

Prednosti  korišćenja PBX IP sistema u Call centru su:

 • Detaljna statistika svih ostvarenih i neostvarenih poziva
 • Call back funkcija
 • Govorni Meniji (IVR) , automatsko javljanje i odabir željenih opcija
 • Korišćenje automaskih poziva ( obavestenja o incidentima koje mogu aktivirati odredjeni programi kao što je Nagios, Zabbix itd)
 • Konfigurisanje redova , za zahtevnije kontakt centre
 • Automatski pozivi koji se mogu koristiti i u telefonskom reklamiranju
 • Rutiranje poziva u zavisnosti od dolaznog ili odlaznog caller ID-a
 • I još mnogo toga…

 

Svi razumemo neophodnost komunikacije pri obavljanju redovnog poslovanja.

 

Potrebno mi je povezivanje udaljenih poslovnih lokacija na softversku/seversku infrastrukturu glavne kancelarije. Koji je najbolji način da to postignem?

Postoji više načina da se takva veza ostvari. Ranijih godina uobičajeni način povezivanja računara između dve poslovne lokacije je bilo iznajmljivanje posebne linije. Iznajmljene linije kao na primer ISDN (integrated services digital network, 128 Kbps), su privatne mrežne konekcije koje telekomunikacione kompanije iznajmljuju svojim korisnicima. One su davale mogućnost širenja privatne mreže preduzeća van svoje neposredne lokacije. Ove konekcije su formirale jedinstvenu wide-area network (WAN) preduzeća. Iako su  zakupljene linije pouzdane i sigurne, sam zakup je skup sa troškovima koji rastu zajedno sa rastom udaljenosti između kancelarija koje povezuju.

Druga sve popularnija tehnologija koja ispunjava sve zahteve je VPN (virtual private network). VPN je privatna mreža koja koristi javnu mrežu (uobičajeno internet) za povezivanje udaljenih poslovnih lokacija ili korisnika. VPN koristi „virtuelnu“ konekciju rutiranu kroz internet od privatne mreže firme  ili third-party VPN servisa do udaljene lokacije ili korisnika.

Primena VPN rešenja osigurava zaštitu podataka putem automatske enkripcije. U slučaju zlonamernog presretanja vaših informacija niko neće moći da im pristupi zbog implementirane enkripcije. Danas pristup internetu je lakši i dostupniji nego ikada pre i internet provajderi (ISP) nastavljaju da razvijaju brže i pouzdanije usluge po nižim cenama od ISDN zakupljenih linija. Da bi iskoristili prednosti ovog trenda, većina kompanija je zamenila svoje ISDN linije sa novim tehnologijama koje koriste internet vezu bez žrtvovanja performansi i sigurnosti.

Poslovna praksa je da kompanije  uspostavljaju intranet ili private internal network koje su predviđene za ekskluzivnu upotrebu od strane zaposlenih. Dodavanjem VPN funkcionalnosti vaša kompanija proširuje svoje komunikacione resurse i dodeljuje ih zaposlenima koji rade na udaljenim lokacijama, od kuće ili čak kolegama koji se u sklopu svog posla kreću po terenu.

Za ponude i dodatna pitanja kontaktirajte nas ili nas pozovite na: +381 11 22 888 02 | +381 11 22 887 85